Kontakt

ABED” Z.P.U.H.

inż. Edward Abramowicz

58-260 Bielawa, ul. Bankowa 24

Tel./fax: (074) 833-56-22

NIP 882-000-00-26

www. abed.pl www. abed.com.pl

mail: abed@abed.pl , abedbielawa@wp.pl

PRODUKCJA SZCZOTEK, ZMIOTEK, MIOTEŁ i PĘDZLI